Afvalstromen

ECO supporter is gestopt, bedankt voor uw deelname en succes met uw organisatie.

 

Voor inzameling van textiel neemt Climpex dit van ons over. U wordt -of bent inmiddels- bendaderd door Climpex 

www.climpex.nl